Sørlandsstein har lang erfaring med salg, oppussing og inngravering av gravmonumenter. Vi kan tilby et stort sortiment av stein fra vår produktkatalog, men er også behjelplige med inskripsjoner på egne natursteiner.

  Våre ansatte sørger for forskriftsmessig sokkel og bolting, og gir deg gode råd om vedlikehold og rengjøring av de forskjellige steinsortene.
Besøk vår produktkatalog i menyen til venstre. Her har du mulighet til å utforme gravmonumentet akkurat slik du selv ønsker.    
 
   
   
   
   
     
           

SørlandsSTEIN 2011